Тээврийн үнэ

Тээврийн үнэ

АНУ-с Монгол улс хүртэлх агаарын шуудан илгээмжийн үнэ. 1кг хүртэл жинтэй илгээмж тогтмол $15 буюу 1кг эсвэл 0.5кг-с үл хамааран $15 байна.

1кг-с дээш бол тухайн жингээр нарийвчилж тооцно.
Жишээ нь: 2.2кг х $15= $33

$15/кг

Илгээмж хүлээн авах

Илгээмжийг өөрийн агуулахад хүлээн авч тээвэрлэлтэд бэлтгэх үйлчилгээний хураамж.
Ихэнх тохиолдолд хайрцаг болон уут тус бүр өөрийн илгээмжийн дугаар/tracking number-тай байдаг бөгөөд tracking number тус бүрийг тусдаа илгээмж гэж ойлгоно.

$5

Илгээмж багцлах

Олон илгээмжийг нэгтгэснээр жин багасаж нийт тээврийн зардлыг хэмнэх боломжтой бөгөөд дараах байдлаар тооцно. 2 тусдаа илгээмжийг нэгтгэхэд $2, 3 тусдаа илгээмжийг нэгтгэхэд $4 гэх мэт илгээмж нэмэгдэх тутамд $2 нэмж нэхэмжилнэ.

Жич: Энэхүү үйлчилгээ нь нэмэлт үйлчилгээ бөгөөд илгээмж хүлээн авах $5 хураамж дээр нэмж тооцохыг анхаарна уу.

$2

Илгээмж хуваах

Нэг илгээмжийг 2 тусдаа илгээмж болгон салгахад $5, 3 тусдаа илгээмж болгон салгахад $10 гэх мэт илгээмж нэмэгдэх тутамд $5 нэмж нэхэмжилнэ.

$5

Тусгай хүсэлт

Хэрэглэгч нэмэлтээр тусгай хүсэлт илгээх боломжтой бөгөөд тухайн хүсэлтээс хамаарч өөр үнэтэй байна.
Жишээ нь: зураг авах, нэмэлт сав баглаа боодол гэх мэт

Хэт их овор болон жинтэй илгээмж

Хэт их ово болон жинтэй илгээмжид нэмэл төлбөр нэхэмжлэх бөгөөд тухай илгээмжийг агуулахад хүлээн авах үед үнийн мэдээлэл хүргүүлнэ. Хэт их жинтэй бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэлэхэд тухайн бараа бүтээгдэхүүнийг эвдрэл гэмтлээс сэргийлэх зорилгоор нэмэлт сав багоаа боодол шаарддаг бөгөөд бид нэмэлт материалын өртөгийг нэхэмжлэнэ. Хэт их овор хэмжээтэй бараа бүтээгдэхүүн гэдэгт 55 инчээс дээших зурагт, 70кг-с дээш жинтэй тоног төхөөрөмжүүд гэх мэт

$15/кг

Карго Молл Монголиа ХХК, 2022 © Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.